Systemy przeciwpożarowe

Unia Europejska stawia przed inwestorami i firmami budowlanymi co raz to większe wymogi związane z bezpieczeństwem ludzi, dlatego też tak dużą uwagę skupia się na stosowaniu w budynkach użyteczności publicznej stolarki i ślusarki z odpornością ogniową. Ogranicza ona powstawanie i rozprzestrzenianie się ognia i dymu.

Systemy przeciwpożarowe

stolarka przeciwpożarowa

Konstrukcja systemu MB-78EI oparta jest o profile aluminiowe z przekładką termiczną. Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi 78 mm. Profile charakteryzują się niską wartością współczynnika przenikania ciepła U dzięki zastosowaniu m.in. specjalnych profilowanych przekładek termicznych o szerokości 34 mm.

System umożliwia zaszklenie wszystkich typowych szyb ognioodpornych odpowiednich klas (grubość wypełnień od 13 do 49 mm). W jego ramach można też uzyskać konstrukcje dymoszczelne w kilku wariantach wykonania.

System ppoż

Ponadprzeciętna wytrzymałość

Systemy PPOŻ spełniają wymagania stale zaostrzanych norm polskich jak i europejskich w zakresie konstrukcji wydzielających w budynku objętym pożarem strefy bezpiecznej ewakuacji ludzi i mienia. System ścianek przeciwpożarowych MB-78EI służy do wykonywania wewnętrznych lub zewnętrznych przegród przeciwpożarowych z drzwiami jedno i dwuskrzydłowymi o klasie odporności ogniowej EI15, EI30, EI45 lub EI60.

Optymalna izolacja

Segmenty ścian przeciwpożarowych o maksymalnej wysokości 4000mm i długości bez ograniczeń, przy rozstawie słupków (szerokości pojedynczego modułu) nie większym niż 1500mm spełniają wymagania określone dla IV kategorii użytkowania wg wytycznych EOTA do Europejskich Aprobat Technicznych ETAG nr 003.

Innowacyjność

Zaletą systemu Alufire jest fakt, że ścianki oraz drzwi przeciwpożarowe mogą mieć nietypowe kształty np. łuki.

Bogate wzornictwo

Wymiary drzwi i ścian dostosowujemy do Państwa indywidualnych potrzeb, co daje duże możliwości aranżacji wnętrza.

Specyfika systemu

Przeciwpożarowe drzwi, okna oraz ścianki systemu spełniają wymagania PN-B-02851-1:1997 przewidziane dla klas odporności ogniowej EI 15, EI 30, EI 45 oraz EI 60 potwierdzone Aprobatą Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej Nr 15-6520/2004.

systemy-p-poz
  • Wykonane z profili aluminiowych wyposażonych w przekładkę termiczną z poliamidu 6.6 wzmocnionego włóknem szklanym, a stosowane w nim przeszklenia i wypełnienia nieprzeźroczyste spełniają wymagania stawiane odpowiednim klasom odporności ogniowej.

  • Oferowane przez nas ściany działowe mogą być stosowane jako ciągłe lub segmentowe zawierające drzwi przeciwogniowe jedno i dwuskrzydłowe.
  • Dodatkowo w systemie stosowane są uszczelki pęczniejące pod wpływem temperatury, zapewniające doszczelnienie stolarki w razie pożaru, zapobiegające przedostawania się dymu i ognia przez przegrodę.

  • Stolarka przeciwogniowa wyróżnia się najlepszą na rynku izolacyjnością akustyczną konstrukcji wewnętrznych (Rw = 41 dB, RA1 = 41 dB, RA2 = 38 dB) oraz zewnętrznych (Rw = 44 dB, RA1 = 43 dB, RA2 = 40 dB).

Niezawodność, to Nasza obsesja