Ciepły montaż

Ciepły montaż okien, nazywany także montażem warstwowym, to metoda pozwalająca znacznie udoskonalić parametry izolacyjne miejsca styku okna z murem poprzez dodatkowe zabezpieczenie warstwy izolacji cieplnej.

Ciepły montaż

jeszcze lepsza izolacja termiczna

Ciepły montaż okien, pozwala na to by okna energooszczędne zachowały swoje walory izolacyjne, czyli były szczelnie zamontowane. Efekt ten uzyskuje się poprzez montaż okien w warstwie ocieplenia. Jedynie osadzenie okna w warstwie ocieplenia eliminuje bowiem mostki termiczne, które wokół niego mogą powstawać.

Standardowo ciepły montaż okien wykonuje się w budynkach z murem dwu- i trójwarstwowym. Stolarkę okienną osadza się przed ścianą nośną, ale mocuje bezpośrednio do muru, a nie do termoizolacji. Taki montaż okien wymaga zastosowania dodatkowych elementów montażowych w postaci kotew, konsoli czy ram instalacyjnych. To może sprawiać, że cena montażu okien wykonanego zgodnie z zasadami montażu ciepłego jest wyższa niż zwyczajne osadzenie warstwowe. Z drugiej strony wyższy koszt montażu rekompensują oszczędności, jakie generuje brak mostków termicznych powstających wokół ościeżnicy.

Ciepły montaż

Ciepły montaż okien Warszawa i okolice

Punkt styku okna ze ścianą zewnętrzną stanowi miejsce szczególnie narażone na utratę ciepła i osadzanie się wilgoci, dlatego tak ważne staje się dobre usytuowanie oraz właściwe uszczelnienie połączenia stolarki okiennej ze ścianą.

Wychodząc naprzeciw potrzeb oraz oczekiwań inwestorów z terenu miasta Warszawa i okolicznych miejscowości oferujemy ciepły montaż okien. Montujemy okna produkcji własnej oraz stolarkę okienną innych producentów. W swojej pracy zwracamy szczególną uwagę na jakość oraz prawidłowość montażu, dlatego przestrzegamy wszystkich zasad montażu ciepłego, który jednocześnie jest montażem warstwowym. Montowane okna uszczelniamy pianką pełniącą rolę termoizolacji, a od środka zabezpieczamy taśmą paroszczelną. Od zewnątrz otwór okienny zabezpieczamy wodoodporną taśmą paroprzepuszczalną. W ten sposób zapewniamy szczelność otworu okiennego, przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowej cyrkulacji powietrza.

Ze względu na specyfikę prac montażowych cena montażu okien w systemie ciepłego montażu jest ustalana indywidualnie w zależności od rozmiaru, kształtu oraz liczby montowanych okien. Klientów zainteresowanych uzyskaniem wiążącej wyceny prac montażowych zachęcamy do kontaktu z przedstawicielem naszej firmy.

Postaw na illbruck "i3"

W myśl rozporządzenia o oszczędności energii wykonanie fachowego uszczelnienia spoin na złączach okiennych zgodnie z aktualnym stanem technicznym nie jest dla użytkowników niczym nowym. Niedbałość wykonania może tutaj prowadzić do wysokich roszczeń gwarancyjnych. Dlatego też decydujące znaczenie ma wybór odpowiedniego materiału do uszczelnienia.

10 letnia gwarancja funkcjonalności

Udokumentowana jakość systemu:

  • szczelność na działanie gwałtownych opadów do 600 Pa wg. DIN EN 1028 lub 18542,
  • skuteczne wypełnienie spoiny złącza okiennego,
  • hermetyczność wg. DIN 4108-7

Szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz

Prawidłowe uszczelnienie jest efektem współdziałania warstwy zewnętrznej, środkowej i wewnętrznej. Optymalne wyniki można osiągnąć jedynie wówczas, gdy składające się na to uszczelnienie warstwy harmonizują ze sobą zgodnie z zasadą „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz” tworząc system całościowy. Przyczynia się on do zapobiegania powstawania szkód budowlanych w wyniku działania wilgoci, jak np. zagrzybienie oraz do stworzenia zdrowego klimatu wewnątrz pomieszczenia. Illbruck “i3” w sposób niezawodny zapobiega powstawaniu mostków termicznych i odpowiada zalecanej przy montażu drzwi i okien zasadzie RAL “szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”. Tym samym Illbruck “i3” stanowi wysokiej jakości system uszczelniania okien.

Sprawdzony przez instytut techniki okiennej

System montażu i uszczelniania okien Illbruck “i3” został poddany praktycznej kontroli przez niezależny i renomowany Instytut Techniki Okiennej w Rosenheim. Przetestowano przy tym po raz pierwszy współdziałanie poszczególnych komponentów w stanie zabudowanym w warunkach ekstremalnych i dokonano oceny całego systemu. System spełnia wymagania rozporządzenia o oszczędności energii w odniesieniu do hermetyczności.

"Movo" system montażu okien w warstwie ocieplenia

  • System Illbruck MOVO jest przede wszystkim próbą wprowadzenia standardu do montażu stolarki okiennej w warstwie ocieplenia jako systemowe mocowanie okna z jednoczesnym uszczelnieniem złącza okiennego.

  • System nie zakłada stosowania specjalnych konsoli do montażu, a rama instalacyjna dla okna wykuszowego, jest naturalnym przedłużeniem ościeża, co oznacza że możemy mówić o powtarzalności (brak przycinania folii przy konsolach i kłopotliwego ich uszczelniania klejem).

  • Co to wszystko oznacza dla inwestora? Z pewnością realne ograniczanie wartości liniowych mostków cieplnych, ale też możliwość wcześniejszej adaptacji wnętrza przy takim rozwiązaniu. Jak dotąd, inwestor musiał czekać na docieplenie domu, aby móc próbować uszczelnić okno w warstwie ocieplenia.

  • System MOVO, umożliwia pełne zamknięcie otworu już po 24h, zatem inwestor nie jest pozostawiony samemu sobie z problemem kontynuacji montażu, a konkretnie uszczelnienia.

  • Jako, że system dedykowany jest przede wszystkim do budownictwa pasywnego, współczynnik infiltracji powietrza dla systemu MOWO obliczono na poziomie a 0,1, a więc może iść w duecie z najbardziej szczelną stolarką w 4 klasie przepuszczalności powietrza.

  • Izolacja akustyczna dla systemu jest na poziomie Rw=43dB. Okna mogą być wyniesione w ocieplenie na pojedynczym profilu PR007 (90mm) lub PR007 łącznie z profilem poszerzającym PR009, a wówczas uzyskujemy wykusz do 160mm.

Ciepły parapet XPS Premium

Podparapetowy profil izolacyjny zwany potocznie “ciepłym parapetem” wykonany jest z polistyrenu ekstrudowanego (XPS). Dzięki zamknięto-komórkowej strukturze materiału, profil wykazuje szereg unikalnych cech. Charakteryzuje się bardzo dobrą izolacyjnością termiczną i akustyczną, twardością znacznie przewyższającą produkty wykonane z polistyrenu EPS, odpornością na działanie wilgoci, wysoką wytrzymałością oraz niezwykle niską masą. Blok izolacyjny służy do osadzenia okien i drzwi zgodnie ze sztuką prawidłowego montażu. Uszczelnione w ten sposób dolne złącze, spełnia wszelkie wymagania ciepłego montażu i3. Stanowi nośnik dla parapetu wewnętrznego i zewnętrznego, powierzchnie przylegania są nastawne. Ciepły parapet XPS Premium jest częścią systemu ciepłego montażu i3. W duecie z taśmą rozprężną Illbruck TP650 Illmod Trio, stanowi nową jakość w uszczelnieniu progów okiennych i drzwiowych.

Folia zewnętrzna okienna

Folia okienna zewnętrzna przeznaczona jest do zabezpieczenia od strony zewnętrznej połączenia okienno-murowanego. Folia stanowi warstwę izolacyjną odporną na zewnętrzne warunki atmosferyczne jak wiatr i deszcz, a jednocześnie wysoce paroprzepuszczalną.

Dzięki wykonaniu folii okiennej zewnętrznej w wersji EW, możliwa jest jej aplikacja w różnych kombinacjach montażowych. Folia produkowana jest w 3 wersjach umożliwiających łatwy montaż do muru.

Folia polipropylenowa wyposażona w samoprzylepny pasek umożliwiający przymocowanie do okna oraz różne warianty montażu do ścian.

Podłoże musi być suche, odtłuszczone, niezapylone i niezakurzone, bez cząstek mogących mieć negatywny wpływ na przyczepność. W celu odtłuszczenia ram okiennych należy stosować środek czyszczący Perennator R40. Zaleca się wcześniejsze zagruntowanie podłoży porowatych, takich jak beton, porobeton czy tynk, impregnatem Illbruck Butyl&Bitumen Primer.

Niezawodność, to Nasza obsesja